Vertrouwenspersoon

Brenda Burm

Bij haar kan je terecht als renner en als ouder(s) als je een probleem ondervind van gelijk welke aard zoals onder andere: pestgedrag, ongewenst gedrag, ...

Deze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk.