Wielrennen is een zeer intensieve bezigheid. Er moet hard gewerkt worden om te presteren. Hiervoor heb je veel karakter en doorzettingsvermogen nodig.

Het is dan ook niet altijd gemakkelijk om waardig met ontgoochelingen en tegenslagen 

om te gaan.

Een goed gedrag en respect voor anderen zijn essentieel om op een aangename manier samen te kunnen sporten.

Sport en Steun vindt het belangrijk dat zijn renners het goede voorbeeld geven en deze waarden van de club ondersteunen.

 

Fair Play
Als renner blijf ik altijd sportief, ook bij tegenslag.

Onnodige overtredingen, de commissaris bekritiseren, het gezag van een trainer

of ploegleider in vraag stellen,… zijn uit den boze.

 

Respect
Ik toon respect voor de sport en de reglementen, voor ploegmaten en tegenstrevers,

voor de club en zijn medewerkers, de wedstrijdleiding en de supporters.

 

Ploeggeest
We respecteren elkaars talenten en gebreken.

We voeren teamspirit hoog in het vaandel, rij om te winnen, maar wees waardig in het verlies.

Ik verwerp pesterijen, racisme en verbaal/fysiek geweld.

 

Afspraken
Ik kom steeds op tijd op training en wedstrijd.

Lukt het niet dan verwittig ik de trainer of ploegleider persoonlijk.

Ik ben steeds aandachtig voor de richtlijnen van trainer en begeleiders

en zet me altijd in voor het belang van de club.

 

Gezondheid
Ik zorg dat ik altijd in goede gezondheid aan de start van een wedstrijd kom.

Respect voor eigen lichaam. Drugs en doping gebruik betekent ontslag.

Voor eigen veiligheid draag ik altijd een helm.

 

Lichaamsverzorging
Na een training of wedstrijd neem ik een douche.

Ik zorg er voor dat de kleedkamers, ter beschikking gesteld door de organisator,

steeds netjes blijven. Ik zal me nooit langs een openbare weg wassen en omkleden.

 

Materiaal
Er wordt niets vernield van het materiaal van de club

of de infrastructuurwaar we gebruik van maken.

Ik kom steeds met een zuivere fiets naar training of wedstrijd.

Van andermans spullen blijf ik af: diefstal betekent ontslag.

 

Mens sana in corpore sano
Studeren blijft het belangrijkste,. Ik zorg voor evenwicht in mentale en fysieke arbeid,ik probeer studiemomenten zodanig te plannen dat ik  zelden een training of wedstrijd mis.

 

Extra sportief
Ik tracht deel te nemen aan activiteiten van de club en acties waaraan

Sport en Steun zijn medewerking verleent vanuit sociaal management.

 

10 Inspraak
Als ik niet akkoord ga met de manier van werken, of vaststel dat de begeleiding

in gebreke blijft, dan heb ik het recht hierop te reageren en dit op een beleefde en gepaste wijze en via de juiste weg.

 

Wanneer renners problemen hebben met begeleiders, bestuursleden en mede clubgenoten i.v.m. pestgedrag, fysiekgedrag, geweld, grensoverschrijdend gedrag kunnen ze altijd contact nemen met één van de twee API’s van de club. Zij zullen dan naar hen luisteren en voorstellen doen om het probleem op te lossen. De API heeft geen beslissingsrecht. De API heeft een luisterend oor en kan doorverwijzen wanneer nodig naar club arts ….. Hij kan ook advies verlenen bij vervolgstappen.

 

De API’s van Sport en Steun Leopoldsburg zijn:

Mevr. Brenda Burm

0494 436142

tommyjordens@skynet.be

 

Jean Brebels

0494 333970

jeanbrebels@skynet.be