De clubwerking behartigt alle renners en de activiteiten.
Deze werkgroep bestaat uit het bestuur en alle medewerkers die de omkadering omzet in daden.