De staff van de club behartigd alle renners en de activiteiten.
De staff bestaat uit het bestuur en alle medewerkers die de omkadering omzet in daden.